Projekty unijne

Szkoła Językowa „AZS” posiada doświadczenie w realizacji projektów z EFS jako podwykonawca. Wdraża zajęcia językowe dla różnorodnych grup i poziomów. Zajmujemy się kompleksową organizacją szkoleń:

Szkolenie językowe krok po kroku:

1. Przed rozpoczęciem szkolenia:

• Analiza potrzeb szkoleniowych firmy
• Testy kwalifikacyjne (test pisemny i ustny)
• Analiza potrzeb słuchaczy
• Podział słuchaczy na grupy
• Opracowanie programów nauczania dla poszczególnych grup
• Wyznaczenie grafiku zajęć

2. W trakcie trwania szkolenia:

• Monitorowanie procesu nauczania/dydaktycznego (hospitacje, nadzór nad realizacją programów nauczania)
• Testy weryfikujące postępy słuchaczy
• Raporty frekwencji i postępów słuchaczy
• Badanie poziomu satysfakcji słuchaczy z prowadzonych szkoleń

3. Po zakończeniu szkolenia:

• Kompleksowy raport z realizacji szkolenia
• Indywidualne raporty osiągnięć słuchaczy
• Certyfikaty ukończenia szkolenia