O Szkole Językowej "AZS"

Szkoła Językowa „AZS”, tel. 502607755, powstała 11 lat temu w Szczytnie, 1 września 2005 roku. "AZS" posiada status instytucji szkoleniowej.  

Założycielem szkoły jest Anna Daszewska, magister filologii angielskiej, egzaminator maturalny, nauczyciel języka angielskiego, doktorantka KUL w Lublinie.

Zajęcia prowadzą wysoko wykwalifikowani lektorzy, w tym egzaminatorzy maturalni.

Słuchacze uczą się w komfortowych salach wyposażonych w nowoczesny sprzęt i korzystają z podręczników renomowanych firm.

O popularności naszej szkoły decyduje oferta: uczymy języka angielskiego i niemieckiego oraz nieposzlakowana opinia (proszę przeczytać zakładkę " Referencje").

Prowadzimy kursy na wszystkich poziomach zaawansowania, zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych i firm.

A1 - poziom podstawowy - beginner

A2- poziom średnio-zaawansowany niższy - pre-intermediate

B1 - poziom średnio-zaawansowany - intermediate

B2- poziom średnio-zaawansowany wyższy - upper-intermediate

C1 - poziom zaawansowany - advanced

Zajęcia w „AZS” są prowadzone metodą eklektyczną nauczania języków obcych.

Oznacza to, że skupiamy się na rozwijaniu czterech sprawności językowych:
produktywnych – mówienia i pisania oraz receptywnych – słuchania i czytania.